Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Automobilové frikční materiály, jejich testování a měření emisí otěrových částic

Problematika frikčních materiálů zahrnuje aktivity počínající návrhem složení frikční směsi, laboratorní přípravu reálných vzorků brzdových desek a také následné testování frikčně-otěrových vlastností.
Během laboratorního testování lze provádět odběry vznikajících otěrových částic a plynných emisí. U emisí pevných částic je možné stanovit jejich velikostní distrubuci a koncentrace jednotlivých velikostních frakcí v reálném čase.
Generované částice je možné odebírat a rozdělovat do definovaných velikostních frakcí pro účely dalších analýz (např. mikroskopické a spektroskopické metody stanovení morfologie, elementárního a fázového složení částic). Získané vzorky otěrových částic lze dále ve spolupráci s partnerskými pracovišti hodnotit z hlediska interakcí s biologickými systémy.

Spolupráce:
Southern Illinois University Carbondale, USA
IMAMOTER Torino, Itálie
Lancaster University, UK
ITT Motion Technologies, Itálie
Jaguar – Land Rover, UK
PSA Groupe, Francie

Přístrojové vybavení:

Brzdový dynamometr LINK M2800

123813952_993737627814962_250353460783125137_n


Lis ThermoCompact 300kN

123920458_2051837778281874_1865088325028965437_n